Vị tr / Location : Khu vực: Maidstone, Vic
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0469 093 197

Shop vng Maidstone cần nữ phụ bếp

Yu cầu: c kinh nghiệm lm thứ 2, 3 từ 9am-5pm