Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 89
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Albans, Vic
 • Contact: Mobile: 0426 826 886


   

   

   

   

  Share room vùng st Albans, Vic

  Khu vực: St Albans, Vic

   
   
   
   
  Nhà có 2 pḥng cho mướn
  Có đồ đầy đủ, chỉ dọn vào ở bắt đầu từ ngày 15/1/2018, 1 pḥng Singer và 1 pḥng Double.
  Cách st Albans station và chợ 1min đi bộ.
  Vui ḷng liên hệ : John (Khánh) để biết thêm chi tiết
   
   
  Date Listed:

  12-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13986