Vị trí / Location : Khu vực: St Albans, Vic
Liên hệ / Phone : Mobile: 0426 826 886

Nhà có 2 pḥng cho mướn
Có đồ đầy đủ, chỉ dọn vào ở bắt đầu từ ngày 15/1/2018, 1 pḥng Singer và 1 pḥng Double.
Cách st Albans station và chợ 1min đi bộ.
Vui ḷng liên hệ : John (Khánh) để biết thêm chi tiết