Vị trí / Location : Khu vực: Broadmeadows, Vic
Liên hệ / Phone : Mobile: 0450 596 095

Nhà vùng Broadmeadows có pḥng cho share

Nhà gần SC, bus stop và train Station.

Pḥng mới, thoáng mát và an toàn.

Girl only share