Vị tr / Location : Khu vực: Sunshine North, Vic
Lin hệ / Phone : Mobile: 0435 133 797

Nh ở Sunshine North c dư 4 phng cho thu

Bao điện nước internet 450$/ phng.

Khng ở chung với chủ

Mọi người ở chung thoải mi dễ chịu