Vị trí / Location : Khu vực: Sunshine North, Vic
Liên hệ / Phone : Mobile: 0435 133 797

Nhà ở Sunshine North có dư 4 pḥng cho thuê

Bao điện nước internet 450$/ pḥng.

Không ở chung với chủ

Mọi người ở chung thoải mái dễ chịu