Vị trí / Location : Khu vực: Springvale, Vic
Liên hệ / Phone : Mobile: 0412 877 378

H́nh ảnh mô tả
Cần nhượng lại hợp đồng nhà vùng Springvale

Nhà 3 pḥng ngủ ,sạch sẽ

Không gian yên tĩnh, an toàn.