Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 107
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Lidcombe, NSW
 • Contact: Mobile: 0423 747 669


   

   

   

   

  Dư pḥng cho nữ share vùng Lidcombe

  Khu vực: Lidcombe, NSW

   
   
   
   
  H́nh ảnh mô tả
  Dư pḥng cho nữ share vùng Lidcombe

  Gía: $155.00 một tuần, có giường, tủ.
  Nhà gần Lidcombe Shopping(Woolworths, Aldi, Kmart...) Costco.
  Chia pḥng cho Nữ độc thân có việc làm hay Nữ độc thân du học sinh
   
   
  Date Listed:

  12-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13994