Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 358
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kingsgrove, NSW (Canterbury Area)
 • Contact: Mobile: 0411 6 22 757


   

   

   

   

  Cần sang lại shop bnh m , bnh ngọt trong Trung tm Kingsgrove

  Khu vực: Kingsgrove, NSW (Canterbury Area)

   
   
   
   
  Cần sang lại shop bnh m , bnh ngọt trong Trung tm Kingsgrove DC .

  Shop hoạt động lu năm, đang hoạt động đng khch, lượng khch ổn định. Thu nhập cao. Hợp đồng di hạn.
  C đầy đủ dụng cụ lm bnh m, bnh ngọt, pies v sausage rolls.
  Nếu khng biết nghề sẽ được chỉ dẫn.
   
   
  Date Listed:

  12-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13995