Vị tr / Location : Khu vực: Kingsgrove, NSW (Canterbury Area)
Lin hệ / Phone : Mobile: 0411 6 22 757

Cần sang lại shop bnh m , bnh ngọt trong Trung tm Kingsgrove DC .

Shop hoạt động lu năm, đang hoạt động đng khch, lượng khch ổn định. Thu nhập cao. Hợp đồng di hạn.
C đầy đủ dụng cụ lm bnh m, bnh ngọt, pies v sausage rolls.
Nếu khng biết nghề sẽ được chỉ dẫn.