Phone: 0423935061
Phone: Part Time

Shop mnh cần thợ nước v bột c kinh nghiệm. Lm được cc ngy trong tuần, chỗ lm thoải mi. Shop cch City 10 pht về hướng bắc v nếu bạn no gần huớng chermside th đi đn bus 325. Đưa rước tại sunnybank.
Bạn no cần việc xin lin lạc 0423935061. Cảm ơn:)