Vị tr / Location : Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0468 543 595

Shop nail cần thợ, chn nước, biết sơn gel, lm SNS, v waxing v Bột
Fulltime or partime
Lm Việt lu di, m.n vui vẻ
Shop Ngay Chatswood train station!
Nhận đn thợ ở Cabramatta