Vị tr / Location : Khu vực: Kensington, Vic
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 93 769 042

Matilda in Kensington cần tuyển bạn nữ bn hng

Yu cầu:

Lm từ 5:30am đến 1:30pm