Phone: Mobile: 0404 255 183
Phone: Full Time

Cần thợ Nails biết lm Acrylic, SNS lm full time or part time.

Chỗ lm thoải mi (quản l v nhn vin ha đồng), trả lương cao (c khai thuế v đng super cho thợ),

C thưởng theo doanh số v c chỗ ăn ở cho nhn vin ở xa.