Vị tr / Location : Khu vực: Clovelly Park, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0405 715 574

Shop takeaway TOLY Vietnamse ở Clovelly Park cần tuyển 2 vị tr:
- Người bn hng
- Thợ nấu bếp
Ưu tin người c kinh nghiệm. Nếu khng c kinh nghiệm sẽ được training.
Ưu tin những người lm được lu di v nhiệt tnh, sing năng, khng ngại việc.
Shop bn tại Flinders Uni v trn đường 1162 South Road, Clovelly Park.