Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 129
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Clovelly Park, SA
 • Contact: Mobile: 0405 715 574


   

   

   

   

  Shop takeaway TOLY Vietnamese ở Clovelly Park cần tuyển 2 vị tr

  Khu vực: Clovelly Park, SA

   
   
   
   
  Shop takeaway TOLY Vietnamse ở Clovelly Park cần tuyển 2 vị tr:
  - Người bn hng
  - Thợ nấu bếp
  Ưu tin người c kinh nghiệm. Nếu khng c kinh nghiệm sẽ được training.
  Ưu tin những người lm được lu di v nhiệt tnh, sing năng, khng ngại việc.
  Shop bn tại Flinders Uni v trn đường 1162 South Road, Clovelly Park.
   
   
  Date Listed:

  13-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14018