Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 129
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Mawson Lakes, SA
 • Contact: Mobile: 0411 594 975


   

   

   

   

  Nhà hàng Mawson Lakes cần tuyển phụ bếp và waitress

  Khu vực: Mawson Lakes, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng Mawson Lakes cần tuyển phụ bếp và waitress

  Yêu cầu: phụ bếp có kinh nghiệm xào

  Thời gian làm việc từ 5pm- late.
   
   
  Date Listed:

  13-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14019