Vị trí / Location : Khu vực: Mawson Lakes, SA
Liên hệ / Phone : Mobile: 0411 594 975

Nhà hàng Mawson Lakes cần tuyển phụ bếp và waitress

Yêu cầu: phụ bếp có kinh nghiệm xào

Thời gian làm việc từ 5pm- late.