Vị tr / Location : Khu vực: Adelaide City, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 821 2 5 272

Nh hng Pho SA ở Adelaide City đang cần người phụ bếp

Yu cầu: c kinh nghiệm, chăm chỉ lm việc