Vị tr / Location : Khu vực: Sunshine North, Vic
Lin hệ / Phone : Mobile: 0410 126 316

Hiện Mnh c phng dư muốn cho thu ở khu Sunshine North.

Nh Victorian thời xưa rất rộng v thoải mi.

Furnitures c đầy đủ c thể vo ở ngay.