Vị tr / Location : khu Croydon Park
Lin hệ / Phone : Mobile: 0449 230 003

Hiện đang c hai phng cho thu khu Croydon Park

Nh đầy đủ tiện nghi ,toilet ,bathroom ring biệt

Bao bill 110$ nốt tuần

Nh gần shop tu thuận tiện đi lại