Vị tr / Location : Khu vực: Burwood, NSW (Burwood Area)
Lin hệ / Phone : Mobile: 0401 805 391

Nh vng Burwood cn 2 phng trống cho thu , available now.

Nh cch Station v khu shop 5 pht Đi bộ cứ 5 pht c một chuyến ln City.

Gi: $280.00 cho 2 người. Hoặc $390.00 cho 3 người.