Vị trí / Location : Khu vực: Salisbury Downs, SA
Liên hệ / Phone : Mobile: 0431 9 06 960

Nhà c̣n dư pḥng cho share trên Kings Road, Salisbury Downs

Nhà đầy đủ tiện nghi

Giá $120/tuần bao Bill.