Vị tr / Location : Khu vực: Paralowie, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0415 632 085

Cho share phng vng Paralowie.

Đầy đủ tiện nghi.

Gi 100$/week bao Bill.