Phone: Mobile: 0402652472 (ONLY ME SSA GE)
Phone: Full Time

Tiệm take away trong Westlake shopping centre cần nữ bn hng

Yu cầu: trẻ, vui vẻ, nhanh nhẹ, hoạt bt (khng cần kinh nghiệm), c thể lm ngay.
Giờ lm từ 11h tới 3h chiều (giờ lm sẽ nhiều hơn khi bạn quen việc)