Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 236
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Westlake, Qld
 • Contact: Mobile: 0402652472 (ONLY ME SSA GE)


   

   

   

   

  Tiệm take away trong Westlake shopping centre cần nữ bn hng

  Khu vực: Westlake, Qld

   
   
   
   
  Tiệm take away trong Westlake shopping centre cần nữ bn hng

  Yu cầu: trẻ, vui vẻ, nhanh nhẹ, hoạt bt (khng cần kinh nghiệm), c thể lm ngay.
  Giờ lm từ 11h tới 3h chiều (giờ lm sẽ nhiều hơn khi bạn quen việc)
   
   
  Date Listed:

  14-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14084