Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 332
 • Replies: 0
 • Location: Inala
 • Contact: ‭‭0478 734 180‬‬ tin nhắn


   

   

   

   

  Bn cy ổi x lị đang c tri

  Inala

   
   
   
   
  Bn cy ổi x lị đang c tri $30 tại Inala
  Chỉ c 1 cy duy nhất !
  Cy thn tương đối lớn, nếu trồng xuống đất th sang năm c ăn liền, khng cần đợi 2 năm trở ln.
  Thch hợp lm qu cho người thn !
  Cm ơn ! Xin để lại tin nhắn trn Zalo, Viber cũng được 0478734180

   
   
  Date Listed:

  21-Jan-2018
  Contact:
   
  Le Tran
  Price:
   
  $30
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14401