Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 23/01/18

  Hnh ảnh m tả
  Đang cần bn my imac 27 mid 2011

  Intel i5 gen2 3.1 ghz, 32 gb ram 1333 mhz, 512 gb ssd samsung pro 840 series, 1tb hhd, 1 apple keyboard, 1 optical apple CD drive. C 1 vết crack ở gc trn bn phải , nhưng khng hề ảnh hưởng g đến display hay usage.
  Gi : $1000. Pick up Reservoir.

  Điện thoại: Mobile: 0452 232 585

  Lượt xem: 266