Phone: Mobile: 0452 232 585

Hnh ảnh m tả
Đang cần bn my imac 27 mid 2011

Intel i5 gen2 3.1 ghz, 32 gb ram 1333 mhz, 512 gb ssd samsung pro 840 series, 1tb hhd, 1 apple keyboard, 1 optical apple CD drive. C 1 vết crack ở gc trn bn phải , nhưng khng hề ảnh hưởng g đến display hay usage.
Gi : $1000. Pick up Reservoir.