Phone: 0468909505
Phone: Casual

A company located in Inala is seeking candidates for multiple positions.

1. Nhân Viên kho – Casual/ Part time
Chúng tôi cần tuyển nam làm việc trong kho.
Mô tả công việc:
- Sắp xếp kho theo hướng dẫn
- Load hàng
- Giao hàng
- Lắp ráp thiết bị
Yêu cầu:
- Hợp pháp làm việc tại Úc
- Cần cung cấp mă số thuế
- Nhận working visa và sinh viên
- Có sức khỏe tốt để khuân vác và di chuyển vật nặng
- Làm việc trong môi trường tập thể
- Hoàn thành đúng những nhiệm vụ được giao
- Biết lái xe là một lợi thế
- Sẽ được training

2. Nhân viên bán hàng – Casual/ Part time
Chúng tôi cần tuyển nữ làm công việc bán hàng
Mô tả công việc:
- Năng động và hang hái phục vụ khách hàng
- Sắp xếp hàng hóa trưng bày theo hướng dẫn
- Kiểm đếm hàng hóa tồn hoặc thiếu
- Nhận và ghi chú yêu cầu khách hàng
Yêu cầu:
- Hợp pháp làm việc tại Úc
- Cần cung cấp mă số thuế
- Nhận working visa và sinh viên
- Than thiện, cẩn thận và tích cực
- Hiểu biết về nghề nail là môt lợi thế
- Có khả năng sắp xếp và di chuyển hàng hóa
- Thời gian linh động
- Nói tiếng Việt và tiếng Anh
- Được training
Vui long gửi resume đến email: application.resume.sd@gmail.com hoặc gọi/sms số 0468909505