Phone: 0403430039
Phone: Full Time

Tiệm nail Sunnybank Plaza cch Inala 20 pht li xe, cần thợ bột v thợ tay chn nước c kinh nghiệm. Việc lm ton thời. Xin vui lng lin lạc Tina sdt 0403430039.