Phone: Mobile: 0435 831 789

Xe Toyota Camry mới 1 đời chủ đời 1999 cần bán
Thuế đường c̣n 7 tháng + RWC, bán giá $1500
Xin liên hệ Quốc để coi xe